Conform Regulamentului Uniunii Europene 679/2016 Capitolul II, Articolul 9 aliniatul (h) NU este nevoie de semnarea unui consimtamant daca „prelucrarea este necesara in scopuri legate de medicina preventiva sau a muncii, de evaluarea capacitatii de munca a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenta medicala sau sociala sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor si serviciilor de sanatate sau de asistenta sociala, in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau in temeiul unui contract incheiat cu un cadru medical si in cazul in care datele respective sunt prelucrate de catre un profesionist supus obligatiei de pastrare a secretului profesional sau sub responsabilitatea acestuia.”

Ca si profesionisti supusi obligatiei de pastrare a secretului profesional, medicii, farmacistii si asistentii medicali nu sunt nevoiti sa semneze un astfel de consimtamant. Acordul explicit al pacientului este necesar doar in situatia in care datele sale sunt utilizate in alte scopuri decat cele medicale (ex: scopuri de marketing si promovare, studii clinice etc.)

Cum trebuie să procedeaz corect, în lumina reglementărilor GDPR atunci când Primăria solicită date personale și date medicale ale unor copii cu scopul de a fi retransmise ulterior la instituția PROTECȚIA COPILULUI?


Intr-o astfel de situatie, consideram ca transferul datelor se face in vederea indeplinirii obligatiei legale de a raspunde solicitarilor autoritatilor ce actioneaza in acest sens in scopul interesului public adecvat atributiilor si competentelor legale ale acestuia.

In acest caz, medicul trebuie sa se asigure ca pacientii sai sunt informati cu privire la un transfer al datelor catre autoritati publice si sa ia masuri tehnice si organizatorice pentru ca modalitatea in care se transmit efectiv datele sa asigure securitatea acestora (cum ar fi de exemplu: transmiterea intr-un format securizat daca se face pe mail, sigilat - in format fizic, sa se asigure cu privire la identitatea persoanei care primeste datele daca se face un transfer direct, sa retina dovezi cu privire la modalitatea de transmitere, sa insoteasca datele cu o adresa de inaintare, de raspuns in care sa atraga atentia asupra caracterului confidential al datelor transmise si a utilizarii lor doar in scopul solicitat prevazut de lege).

 

Formularul de acces la date este documentul pus la dispozitie clientilor sau respectiv persoanelor vizate (persoanelor fizice ale caror date sunt prelucrate) in virtutea dreptului de acces al persoanei vizate care poate solicita operatorului:

  • Confirmarea faptului ca datele sale cu caracter personal sunt prelucrate de respectivul operator;
  • Comunicarea anumitor informatii cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal (de exemplu: un client al unei farmacii doreste sa I se comunice care sunt categoriile de date cu caracter personal prelucrate in legatura cu persoana sa; care este scopul acestei prelucrari; care sunt destinatarii datelor cu caracter personal; garantiile si masurile de siguranta in cazul transferului de date cu caracter personal catre tari terte sau organizatii international; perioada preconizata pentru stocarea datelor cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada; informatii privind: dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal/ stergerea datelor cu caracter personal/ restrictionarea prelucrarii, dreptul de opozitie la prelucrare, dreptul de a formula o plangere la autoritatea de supraveghere; sursa datelor cu caracter personal (in cazul in care datele nu sunt obtinute direct de la persoana vizata) si/ sau existenta posibilitatii luarii unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv profiling, a datelor si semnificatia si consecintele unei astfel de procesari;       
  • Transmiterea unei copii a datelor cu caracter personal prelucrate (de exemplu, un angajat solicita angajatorului o copie a datelor pe care acesta din urma le detine in legatura cu persoana sa);
  • Transmiterea datelor cu caracter personal in format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat (de exemplu, o persoana care a oferit datele sale cu caracter personal prin completarea unui formular pe suport hartie pentru obtinerea unui card de fidelitate, solicita transmiterea in format electronic – pe e-mail a datelor prelucrate cu privire la persoana sa);
  • Transmiterea datelor cu caracter personal in format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, catre un alt operator (de exemplu, in cazul portarii de la un furnizor de servicii mobile la altul, se solicita furnizorului inlocuit transmiterea datelor cu caracter personal catre noul furnizor);

 

De asemenea, in virtutea drepturilor persoanelor vizate prevazute de GDPR, acestea pot completa si transmite, in functie de solicitarea avuta:

  • formular pentru exercitarea dreptului de opozitie cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (de exemplu, persoana vizata nu isi mai doreste ca datele sale sa fie prelucrate in scop de marketing si, pe cale de consecinta, sa mai primeasca newsletter/ reclama pe e-mail);
  • formular pentru exercitarea dreptului de rectificare a datelor cu caracter personal (de exemplu, datele cu caracter personal detinute de un operator sunt gresite sau incomplete, motiv pentru care persoana in discutie solicita rectificarea si/sau completarea acestora);
  • formular pentru exercitarea dreptului la restrictionarea prelucrarii a datelor cu caracter personal (de exemplu, in cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii datelor sale in scop de marketing, pana la solutionarea acestei cereri, poate solicita ca prelucrarea datelor sa fie restrictionata);
  • formular pentru exercitarea dreptului de stergere a datelor cu caracter personal.

 

Fiecare astfel de formular va fi pus la dispozitia persoanelor vizate, fie pe site, fie la solicitarea acestora, iar solutionarea cererilor persoanelor vizate se va face de catre operator in functie de situatia concreta, cu luarea in considerare a elementelor particulare a solicitarilor persoanelor vizate prin raportare la specificul activitatii desfasurate, in conditiile reglementate de art. 12-22 din GDPR si potrivit Procedurii de solutionare a cererilor formulate de persoanele vizate.

La sectiunea DOCUMENTE SOCIETATE se poate descarca documentul INFORMARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Aceasta INFORMARE se printeaza si se afiseaza la loc vizibil pentru publicul care interactioneaza cu societatea si/sau se publica pe website-ul societatii.

In formularul INFORMARE, care se poate descarca din sectiunea Documente Societate si care se recomanda a se printa si afisa la loc vizibil pentru publicul care interactioneaza cu cabinetul, a fost introdusa urmatoarea mentiune, dupa sectiunea de DREPTURI:

“Tipizatele pentru aceste cereri le puteti solicita Operatorului la adresa de e-mail ____ sau direct, in format fizic printabil, la sediul Operatorului.”